Module sdlraii

Provizas strukturojn, kiuj administras rimedojn de la SDL biblioteko.

Examples

import derelict.sdl2.sdl;
import sdlraii; // sdlraii.except, sdlraii.raii, sdlraii.types
import std.string : toStringz;

void main()
{
  // Komencas SDL bibliotekon. Escepto estas ĵetita se ĝi malsukcesas.
  DerelictSDL2.load;

  SDL_Try(SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING));

  scope (exit) { SDL_Quit(); }

  // Kreas fenestron kaj rendiston, kiuj estos liberigitaj de RAII.
  auto w = SDL_RAIIHolder(SDL_CreateWindow(toStringz(`Alice`), 0, 0, 77, 16, SDL_WINDOW_SHOWN));
  auto r = SDL_RAIIHolder(SDL_CreateRenderer(w.ptr, -1, SDL_RENDERER_ACCELERATED));

  // Plenigas la ekranon. Escepto estos ĵetita se ĝi malsukcesas.
  SDL_Try(SDL_SetRenderDrawColor(r.ptr, 0xC0, 0xBE, 0xBE, 0xEF));
  SDL_Try(SDL_RenderFillRect(r.ptr, null));

  SDL_RenderPresent(r.ptr);

  // Atendas iomete.
  SDL_Delay(5000);
}